Gildija

Prieš dešimtmetį įkurta Tekstilininkų ir dailininkų gildija veikiai tapo vienu gyvybingiausių Kauno miesto kultūros centrų. Didelį būrį meninės tekstilės profesionalų ir kitų sričių dailininkus vienijanti organizacija pažįstama daugumai miestiečių. Tiek žymius, tiek ir pradedančius dailininkus subūrusi gildija turi siekių ir tikslų, kurie pranoksta lokalias tekstilės meno, Kauno miesto ar Lietuvos ribas. Nuo 2000-ųjų veikiančios organizacijos tikslas – šiuolaikinės meninės tekstilės vystymas ir populiarinimas Lietuvoje ir visame pasaulyje – per dešimtį metų įgyvendinamas su kaupu. Tarp pagrindinių gildijos veiklos sričių būtų tarptautinių projektų inicijavimas ir įgyvendinimas; parodų rengimas Lietuvoje ir už jos ribų; viešų meno renginių Kauno gatvėse organizavimas, sistemingas šio miesto kultūrinio klimato turtinimas ir labdaringa veikla; bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio kultūros insti-tucijomis; edukacija ir leidyba. Šią įvairią veiklą jau dešimtmetį koordinuoja gildijos įkūrėja ir vadovė Jolanta Šmidtienė, o jai nuolat talkina dailininkai ir bičiuliai: Lina Jonikė, Almyra Weigel (Bartkevičiūtė), Laima Oržekauskienė, Jūratė Petruškevičienė, Zinaida Dargienė, Vita Gelūnienė, Raimonda Rasimavičienė, Jolanta Velykienė, Feliksas Jakubauskas, Gaila Akelienė, Jurgita Stravinskienė, Margarita Taurinskienė, Jūratė Urbienė, Remigijus Sederevičius, Virginija Masliakovienė, menotyrininkės Jolanta Zabulytė, Virginija Vitkienė. 

Parodos

Nemaža dalis Tekstilininkų ir dailininkų gildijos viešų meno renginių ar parodų surengta bendradarbiaujant su kitomis meno ir kultūros institucijomis. Gildija yra nuolatinė Kauno bienalės TEXTILE partnerė (organizatorius – Kauno dailininkų paramos fondas): kas dveji metai organizacijos bendradarbiauja rengiant lydinčias bienalės parodas, inicijuojant viešų miesto erdvių projektus. Pavyzdžiui, 2005 m. šalia gildijos galerijos esančiame skverelyje M. Valančiaus gatvėje kartu su viena bienalės kuratorių Laima Kreivyte buvo instaliuota grupinė paroda „Prijuostės“ – tai originalūs moteriško pasaulio ženklai, sukurti ir primesti moteriai kaip įvaizdžio simboliai. Kartu skvere-lio žibalinėje buvo pristatyta ir Marijos Teresės Rožanskaitės (1933–2007) skulptūrinė ir garso instaliacija „Politikų išpažintis“. 2007 m. gildija savo patalpose surengė net tris Kauno bienalės TEXTILE 07 parodas. Viena jų – tarptautinė studentų paroda „Jaunas požiūris“ – gali būti priskirta prie reikšmingiausių bienalės sudedamųjų dalių: „Plataus požiūrio“ (konkursinės parodos) ir „Siauro požiūrio“ (kuratorių surinktų kolekcijų). Galerijos „Balta“ erdvėse taip pat kaip gretutinė buvo pristatyta bienalės paroda „Lino archetipas“ (tarptautinė mažosios tekstilės paroda) ir asmeninė J. Šmidtienės erdvinio siuvinėjimo paroda „Angelų šėlsmas“.

Gildija su bienalės rengėjais bendradarbiavo ir organizuojant 2008-ųjų vasaros eksperimentinės tekstilės simpoziumą „Naujas požiūris“, kuriame dalyvavo menininkai iš Lietuvos, Vokietijos, Ispanijos. Gildijos erdvėse ne tik veikė kūrybinės dirbtuvės ir buvo skaitomos paskaitos, bet ir buvo eksponuota simpoziumo metu sukurtų kūrinių paroda.

Tekstilininkų gildija taip pat bendradarbiauja su Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriumi – gildijos galerijoje pastaraisiais metais eksponuotos akvarelės bienalės parodos, LDS narių parodos, vyksta Tekstilės sekcijos renginiai. Nuolatinius kūrybinius ryšius gildija palaiko su LDS galerija „Meno parkas“: daugelį metų gildija pristatydavo savo projektus „Meno parko“ erdvėse, o po galerijos „Balta“ renovacijos, padidėjus ekspozicinėms galimybėms, čia prisiglaudžia ir „Meno parko“ projektų parodos. Pavyzdžiui, 2008 m. pabaigoje vienoje iš minėtos galerijos rengto festivalio „Kaunas mene: KONTEKSTAI“ parodų „Kataunas“ socialinio konteksto kūrinius pristatė Lietuvos ir Italijos menininkai.

Edukacija

Nors visų gildijos veiklos aspektų čia aptarti nepavyktų, nutylėti tęstinę edukacinę ir šviečiamąją veiklą būtų nesąžininga. Gildijos galerijoje nuolat erdves ekspozicijoms rengti randa VDA Kauno dailės fakulteto tekstilės katedros diplomantai, tiek kartu, tiek pavieniui pristatantys savo parodas. Į savo projektus gildija įtraukia ne tik profesionalius dailininkus, bet ir vidurinių mokyklų mokinius, taip pat įvairių amžiaus grupių ir pomėgių miestiečius. Be to, gildija rengia ir atestuotus kursus, seminarus, didelį populiarumą pelniusią Suaugusiųjų tekstilės meno mokyklą, kurią baigusiems išduodami kvalifikaciniai sertifikatai, o į užsiėmimus kartais registruojamasi prieš pusmetį. Profesionalios dailininkės (J. Šmidtienė, L. Jonikė, Z. Dargienė, J. Petruškevičienė, V. Varnas, L. Drižiūtė Malinauskienė, R. Mikalauskienė ir kt.) ištisus metus su dalyvių, norinčių lavinti kūrybingumą ar praplėsti gebėjimus (kursus lanko tiek kvalifikaciją keliantys, tiek ir pradedantys pedagogai), grupėmis studijuoja dailės ir tekstilės technikų pagrindus: tapo ant šilko, praktikuoja įvairias veltinio technikas, siuva lėles, margina audinius ir mokosi terminių audinio apdorojimo būdų. Norintiems įgyti tik kurios nors konkrečios tekstilės, odos ar porceliano marginimo sričių įgūdžių gildija siūlo teminius kursus ir seminarus. Baigusiųjų mokymus kūryba eksponuojama gildijos galerijoje.

Daugeliui miestiečių gildijos galerija „Balta“ tapo jaukia vieta, kurioje galima susipažinti su profesionaliojo meno kūriniais, gauti informacijos apie šiuolaikinę Lietuvos dailę ir tekstilės meną, kurioje gali pats tobulėti ir atrasti savo kūrybinį potencialą.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top